Åpningstider:
Alle ferier og utfartshelger
I tillegg har vi en rekke åpne arrangementer
og lukkede selskap som seminarer og jubiléer.
Ring oss på 40 600 650 eller mail til epost@fjellstuen.no